О.У. Елпида Караманди Битола
ОУ "Елпида Караманди"- Битола е лоцирано
во МЗ "Васко Карангелевски";
Мисија
Создавање услови за квалитетна ефикасна и ефективна настава преку која учениците
ќе се здобијат со знаења и во иднина ќе ги користат во секојдневниот живот.
Визија
"Учењето,хармонијата и просперитетот на учениците "
од нашево училиште кон посветла иднина.

10/25/19

УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ

ОУ Елпида Караманди
За успешна инклузија на деца со посебни образовни потреби треба да се придржуваме до насоките на Министерството за образование и наука, Водичот за инклузивните тимови и други официјални документи.


Повеќе на следниот линк: 

https://drive.google.com/open?id=1pGf-iWfe8yu4gKf_GRx3GbRox7lENRdR

9/17/19

Пешачкиот премин на Широк Сокак кај хотелот Епинал доби нов дизајниран лик

ОУ Елпида Караманди
Пешачкиот премин на Широк Сокак кај хотелот Епинал доби нов дизајниран лик, меѓу белите линии исцртани се жолти кругови што е исклучително впечатлив и за пешаците и за возачите.Од изутрината беше спороведен времен режим на сообраќајот кај хотелот Епинал, заради теренска работилница на отворено, со промоција на безбедни пешачки премини. Беа реализирани и други едукативно-креативни активности, со цел зголемување на безбедноста преку едукација и промоција. Вчера започна одбележувањето на Европската недела на мобилност.

9/13/19

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ОУ Елпида Караманди

И З В Е С Т У В А Њ Е 
ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА ПАРИЧНИ ПРАВА ОД ДЕТСКА ЗАШТИТА
- ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ 9/3/19

ПОВИК

ОУ Елпида КарамандиКоалиција на младински организации СЕГА објавува ПОВИК ЗА УЧЕСТВО на ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ДЕТСКОТО СЕЛО ПЕСТАЛОЦИ во Троген, Швајцарија 🇨🇭🇨🇭🇨🇭

✅Период на размена: 📆02.10.-16.10.2019📆 (Датум на поаѓање: 01.10.2019 и Датум на враќање: 17.10.2019)

✅Право на пријавување и учество имаат ученици родени 2006/2007 година кои посетуваат редовна настава во ОУ Елпида Караманди Битола, Основно училиште "Кузман Јосифоски-Питу" - Кичево, ООУ Гоце Делчев Гостивар, ОУ "Крсте Мисирков" Скопје, и ОУ “Христијан Карпош” - Куманово "Hristijan Karposh" Kumanovo.
Кандидатите треба да поседуваат валидна патна исправа (пасош) со рок на важност не порано од 17.04.2020 година.
✅Предност при изборот ќе имаат кандидати/ки од ранливи категории - ученици кои живеат во рурални средини, ученици од семејства кои се корисници на социјална помош/детски додаток, деца без родители, припадници на различни етнички групи, итн. (на увид потребна е потврда). 
✅Предност ќе имаат учениците вклучени во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” (директна вклученост во моделот Дете правобранител и/или Ученичка организација)
✅Право на учество имаат само кандидати/ки кои не учествувале претходно на Интеркултурна размена во Детското село Песталоци.‼️ Финансиско учество на учесниците за размената: 3680,00 МКД.
*Екскурзиите за време на размената не се вклучени во сумата за финансиско учество.‼️

‼️Пријавувањето на заинтересираните кандидати е исклучиво онлајн со пополнување на “Пријавата за учество” на следниот линк https://tinyurl.com/trogen-SEGA  најдоцна до 08.09.2019 година. 📆 Потенцијалните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју во периодот 11.09.- 18.09.2019 година.📆 


‼️ Интеркултурната размена се спроведува во рамки на проектот: “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија”.
Цел на размената: Учесниците да се здобијат со знаења и вештини поврзани со правата на децата, со принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, анти-дискриминација, меѓусебно разбирање, почитување и толеранција на вредностите помеѓу различните култури.
Одговорности по завршување на интеркултурната размена: Задолжителна вклученост на учесниците во имплементација на работилници за детски права наменети за децата од различните генерации од училиштето и активности од акционите планови креирани за време на размената а се директно поврзани со активностите во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија”.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

8/30/19

ERASMUS+

ОУ Елпида КарамандиОУ ,Елпида Караманди'

1. ги повикува сите заинтересирани наставници од одделенска и предметна настава вработени во ОУ,,Елпида Караманди“- Битола да се пријават за учество во Ерасмус Плус проектите КА101 (Мобилност за учење на поединци) и КА229 (Соработка за иновации и размена на добри практики).

2. ги повикува сите заинтересирани ученици од предметна настава од ОУ,, Елпида Караманди"- Битола да се пријават за учество во Ерасмус Плус проектот  КА229 (Соработка за иновации и размена на добри практики).

Пријавувањето ќе се одвива он-лајн, подолу на оваа објава.


Аплицирањето е на англиски јазик и селекцијата ќе се прави врз основа на квалитетот на одговорите на поставените прашања.
                                      

 По извршената проверка од Национална Агенција, Скопје проектот КА101 е одобрен со 12.460,00 евра.  Проектот кој е со тема (Не) Формално Ново Образование е предвидена за 18 месеци почнувајќи од оваа учебна година до ноември 2020 год. Во овој проект се предвидува обука од 5 дена за 4 настаници во Ерфурт, Германија, од страна на НВО CULTURE GOES EUROPE (CGE). Обуката е стекнување искуство, нови методи и пристап за подобрување на наставата со деца со потешкоти во учењето. Оваа обука се предвидува да се реализира за време на првото полугодие од учебната 2019/2020 год.
Овој проект исто така предвидува Job shadowing (посета на настава во друго училиште). Оваа посета ќе се изведува во Аксарај, Турција, во училиштетот Тимур Сарафоглу Илкокулу. Предвидени се 5 дена за 4 наставници да го посетуваат ова училиште и да ја следат наставата стекнувајќи се со нови методи, пристап, и искуства. Оваа посета се предвидува за второто полугодие од оваа учебна година.
Стекнатите искуства од двата активности, наставниците ќе ги споделат на наставници во училиште како и на наставници во други училишта во градот во форма на обука или работилница.Исто така, по извршената проверка од Национална Агенција, Скопје, проектот КА229 е одобрен со буџет од 122,220,00 евра. Проектот со тема Подобрување на Технологијата во Основно Училиште, предвидува размена на ученици и наставници. Вклучени се 3 партнери каде ОУ ,Елпида Караманди' е домаќин училиште. Размената ќе се прави со училишта од Турција, Аксарај, основното училиште Тимур Сарафоглу Илкокулу;  Полска, Proszowice, Poland во основното училиште Szkola Podstawowa nr 2 w Proszowicachи и Elche, Шпанија во основното училиште Ceip San Antonio. Размената ќе биде од 10 ученици и по 2 наставници за секоја размена. Раземната предвидува споделување искуства со употреба на современа технологија (MIMIO) во основно образование. Овој проект е предвиден да трае оваа учебна година до август 2021 год.  По завршувањето на секоја размена, учениците вршат дисеминација на свои сооченици како и наставниците во форма на обука или работилница.Веб страни на нашите партнери:

Германија: Culture Goes Europe (CGE) – www.cge-erfurt.org

Полска: Szkola Podstawowa nr 2 w Proszowicach – www.sp2.proszowice.pl

Шпанија: Ceip San Antonio – www.ceipsanantonio.es

8/6/19

СОРАБОТКА СО НВО ,,СФЕРА“- БИТОЛА

ОУ Елпида Караманди


Основното Училиште ,,Елпида Караманди” во соработка со Невладината Организација ,,Сфера од Битола и Европскиот Волонтерски Сервис одржа повеќемесечни интерактивни работилници со волонтерки од Естонија и Чешка за изработка на разни предмети и накит од рециклирани материјали и креативна трансформација на отпадот и негово повторно искористување во секојдневниот живот. Со помош на овие работилници придонесовме за развивање и поттикнување на креативноста кај учениците и ја зголемивме нивната еко-свест.  
Во продолжение го раскажуваме искуството на волонтерките:
The main activity during our voluntary job in Bitola which we enjoyed the most is definitely to organize workshops with kids at school. We haven’t had a previous working experience with elementary school age pupils, we are used to work with young adults mostly, so we didn’t know how they will accept the activities that we prepared for them or how they would like it. But so far so good. Every workshop there was a blast. It was so enjoyable and we gained so many skills through this experience. We are really happy and grateful. In general, we are really glad that we could work with the Elementary School ''Elpida Karamandi'' and we hope that there will be some further collaboration. Thank you so much!БЛАГОДАРНОСТ ДО НВО ,,СФЕРА“- БИТОЛА ЗА СОРАБОТКАТА!!!


Линк до другите прилози: 


6/10/19

УКЛО ЗА ЗАЕДНИЦАТА- ЗАВРШЕН НАСТАН

ОУ Елпида КарамандиФокусот на проектот беше проектен менаџмент и унапредување на сообраќајните алтернативи во основните училишта Елпида Караманди во Битола и Кире Гаврилоски-Јане во Прилеп, а текот на активностите и ефектите беше според пристапот "MultiCreation", дизајниран од професори на Економскиот Факултет Прилеп.​ 

Агендата ја заокружуваме со обука за претприемништво и социјално претприемништво со експертите од Consulting Balkan. Проектот е реализиран во соработка со Western Balkans Alumni Association, асоцијација поддржана од Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture на Европската Комисија.

Со ова крунисуваме академска година во која студентите на двата факултети на УКЛО, водени и координирани од своите професори соработуваа, креираа, учеа и придонесуваа за бизнисите и заедницата на иновативен, но и потврдено ефективен начин во кој сите заедно создаваме нова вредност кон подобро. 


Настанот се случува во Економскиот Факултет Прилеп, на 8ми Јуни (Сабота) 2019 година, со почеток во 8.30 часот. 
Повеќе детали за сите активности во проектот можете да најдете на следниот портал:
ЛИНК ОД ПЕСНАТА НА ПРОЕКТОТ:

5/30/19

УЧЕНИК ПЕТАР ЖИВКОВИЌ ОД 8 ОДД.

ОУ Елпида КарамандиПокрај континуиран одличен успех, ученикот е активен и во други области:

-       Учесник во Интеркултурната размена во Троген, Швајцарија во 2017г. заедно со еден наставник и седум други ученици од Училиштето, каде сите активности се одвиваа на англиски јазик.
-       Има десетици свои стихотворби
-       Учествувал како актер во театарски претстави на Театарската школа- ,,Бабец“
-       Има интерес и способности за ликовно изразување


-       Често пати го користи велосипедот за разни потреби
-    Други интереси и големо љубопитство за откривање и учење на нови сознанија и искуства. 

Не троши многу време за сите овие обврски, па има доволно слободно време за да биде со другарите и другарките. 
5/13/19

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА

ОУ Елпида Караманди
Во рамките на професионалната ориентација во ОУ,,Елпида Караманди“- Битола се спроведуваат повеќе активности:


  1. Анализа на успехот и поведението на учениците
  2. Учество во секции, проектни задачи и активности и сл. во текот на целото образование
  3. Лични карактеристики покажани на своите активности и постигања  
  4. Тест на професионалните интереси и професионални способности и особини на личноста
  5. Пресметка на бодовите од успехот, поведението и постигања од натпревари за запишување во средно училиште, заснована на Конкурсот за запишување во јавните средни училишта одобрен од Министерството за образование и наука (документот за пресметка симнете го и   
  6. Советувања за професионална ориентација
  7. Презентации од претставници од средни училишта и/или посети во средните училишта
  8. Средби со професионалци од различни области, практична презентација на професионалните способности и одговорности за одредена професија
  9. Други активност


Конкурс и пресметување на бодови: 
https://drive.google.com/open?id=1vpKe1XfKnHRPSRYEQMUbHUVFOXA1Ks0dCoprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib