ООУ Елпида Караманди Битола
ООУ "Елпида Караманди"- Битола е лоцирано
во МЗ "Васко Карангелевски";
Мисија
Создавање услови за квалитетна ефикасна и ефективна настава преку која учениците
ќе се здобијат со знаења и во иднина ќе ги користат во секојдневниот живот.
Визија
"Учењето,хармонијата и просперитетот на учениците "
од нашево училиште кон посветла иднина.

4/27/23

Соопштение за упис на првачиња

ОУ Елпида Караманди

ООУ „Елпида Караманди“ – Битола врши упис на
ученици во I одделение во периодот од 02 – 31.05. 2023
год.

Потребни документи и услови за упис:

- Задолжително присуство на детето;
- Извод од матична книга на родени (родени во 2017
год. и Јануари 2018 год.);
- Потврда за редовно извршена имунизација;
- Потврда од извршен офталмолошки преглед;
- Потврда од извршен стоматолошки преглед;
- Лична карта од присутниот родител.

2/14/23

Erasmus

ОУ Елпида Караманди

                      

Еразмус проектите продолжуваат. Тимот на наставници веќе работи на апликациите за проекти.

Проектите предвидуваат обуки на наставници и вработени, посета на часови и размена на ученици во европските држави.

За размена на ученици споделен е линк со прашалник за учениците кои се заинтересирани да бидат дел од Ерасмус Плус искуствата и згрижување на дете од нашите партнернери.

 

На следниот линк е споделен прашалник за учениците!

Прашалникот да се пополни до петок 17.02.2023

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzVKI38ez0-inTxKEUjHCOXDGuC6OFutcPdFJbOQX54aUiJg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

12/7/22

Волонтерска акција

ОУ Елпида Караманди

Во соработка со Општина Битола и Здружение за поттикнување на културниот и економски развој „ЕРЦ Соработка“ – Битола се спроведе волонтерска акција во ООУ ,Елпида Караманди’-Битола каде се засадија 22 ниско-растечки зимзелени дрвца финансирани од општина Битола, при локалниот совет за волонтерство, украсувајќи го училишниот двор.


Целта на оваа волонтерска акција беше зголемување на тимска работа и заедничка соработка; подобрување на социјализацијата и комуникацијата помеѓу ученици од различни структури, пол, етничка припадност како и од различни социјални структури и инклузирани ученици; училишниот двор да биде мотивирачки и релаксирачки како за учениците така и за вработените; развивање на креативноста и иницијативноста за слободно уметничко и литературно изразување кај учениците; зголемување на свест и развивање на чувство на одговорност и грижа за животната средина, одржување и одгледување.

 

  

8/31/22

Распоред на часови за учебната 2022 - 2023 и времетраење на часовите

ОУ Елпида Караманди

Распоред на часови за учебната 2022 - 2023 година
 

Времетраење на часови

Час

Претпладне

Попладне

Одмор

1

07:15 – 07:55

13:15 - 13:55

5 мин

2

08:00 - 08:40

14:00 – 14:40

15 мин

3

08:55 – 09:35

14:55 – 15:35

5 мин

4

09:40 – 10:20

15:40 – 16:20

10 мин

5

10:30 – 11:10

16:30 – 17:10

5 мин

6

11:15 – 11:55

17:15 – 17:55

5 мин

7

12:00 – 12:40

18:00 – 18:40


 

 

 

 

 

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib