О.У. Елпида Караманди Битола
ОУ "Елпида Караманди"- Битола е лоцирано
во МЗ "Васко Карангелевски";
Мисија
Создавање услови за квалитетна ефикасна и ефективна настава преку која учениците
ќе се здобијат со знаења и во иднина ќе ги користат во секојдневниот живот.
Визија
"Учењето,хармонијата и просперитетот на учениците "
од нашево училиште кон посветла иднина.

3/22/19

АКТИВНОСТИ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ПРОЛЕТТА И ЕКОЛОГИЈАТА - 21 МАРТ 2019г.

ОУ Елпида Караманди

ОУ,,Елпида Караманди“- Битола спроведе повеќе активности:
1. Садење дрвца (100)
2. Собирање отпад во дворот, околу оградата и блиската околина
3. Сечење на исушени дрвца, гранки, жбунови кои собираат многу ѓубре и сл.
4. Расчистување и преуредување на училниците и кабинетите
5. Обработка на содржини за екологијата по различни предмети
6. Други активности

Во сите активности масовно беа вклучени сите ученици, наставници и другиот персонал и направивме видлив исчекор во третирањето на екологијата во нашето училиште.


Се покажа дека вакви работни акции се неопходни и треба да се организираат барем уште еднаш во првото полугодие во септември или октомври за да се одржува континуитетот на одржување на дворот и другиот простор на училиштето.

Учениците не се штедеа да дадат свој придонес и тоа е посебното задоволство кое го добивме од оваа заедничка акција.

Ќе направиме евалуација на овој настан за да извлечеме нови идеи и организациски постоапки кои ќе ги употребиме за следниот настан.

Фотографии кои даваат појасна слика од сите активности (ќе има дополнувања како ќе ги добиваме материјалите од наставниците и учениците) на овој линк:

https://drive.google.com/open?id=10fT-6JKdbGuRmUEbgW6mILhoU3-29nvb

3/21/19

Унапредување на сообраќајната култура и превентивно делување кај децата како учесници во сообраќајот

ОУ Елпида Караманди

На 21.03.2019 во просториите на ОУ "Трифун Пановски" во соработка со СВР Битола и Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се одржа кратка презентација на која учествуваа ученици од О.У. Елпида Караманди.
Цели: унапредување на сообраќајната култура и превентивно делување кај децата како учесници во сообраќајот.
Ваквите активности ќе продолжат и понатаму, членовите на училишната сообраќајна единица соодветно ќе ги пренесат сите корисни информации на своите соученици.

2/6/19

Интеркултурна размена во Троген, Швајцарија

ОУ Елпида Караманди
                


Во рамките на проектот ,,Имплементација на Конвенцијата за правата на децата во образованието во Македонија“ се реализираа и:

ПРОЕКТИ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ДЕТСКОТО СЕЛО ПЕСТАЛОЦИ (ТРОГЕН)- ШВАЈЦАРИЈА

2014г. Учесници: 
Супервизор м-р Илија Василевски со учениците: 
1. Марјан Трајчевски
2. Анастасија Бабовска- Баба
3. Адела Асани
4. Сара Јовчевска
5. Кристијан Саламовски
6. Николина Стојкова
7. Анастасија Натева
8. Михаил Силјановски
во истата група и по еден супервизор и 8 ученици од 4 основни училишта од Струга, Охрид, Гостивар и Штип со мешан национален состав.  
https://drive.google.com/open?id=1abjnNwk--AY1O_s2CumhNpJ3dgDs-C4x 


2015г. 
Супервизор Искра Поповска со учениците:
1. Јана Андреевска
2. Миа Дарковска
3. Сара Петровска
4. Симона маурдевска
5. Андреа Коруновска
6. Давид Петровски
7. Данило Прелевиќ
во истата група и по еден супервизор и 8 ученици од 4 основни училишта од Струга, Охрид, Гостивар и Штип со мешан национален состав.  

2016г. 
Супервизор Гордана Угриновска со учениците:
1. Јован Бабовски 
2. Кристина Ивановска 
3. Едис Муратовски 
4. Габриела Ристевска 
5. Марија Марковска 
6. Зорица Пешиќ 
7. Македонка Размовска 
8. Теодора Трајковска
во истата група и по еден супервизор и 8 ученици од 4 основни училишта од Струга, Охрид, Гостивар и Штип со мешан национален состав.  
https://drive.google.com/open?id=1NGwLABxAAjkckQ7LlLXJ7MhQtqICvk2a 


2017г. 
Супервизор Славица Маркоска со учениците:
1. Петар Живковиќ
2. Сара Рујановска
3. Сања Цветковска
4. Виктор Лозановски
5. Петар Илиев
6. Моника Балева
7. Бојана Ѓоршевска
8. Михајло Силјановски
во истата група и по еден супервизор и 8 ученици од 4 основни училишта од Прилеп, Охрид, Гостивар и Штип со мешан национален состав.  
https://drive.google.com/open?id=1FIkYwTMcgpX3sWo_g6yHqFiz-duUHvPd 


2018г.  
Супервизор м-р Пеце Трифуновски со учениците:
1. Бојан Јошевски
2. Ивана Парговска
3. Никола Божиновски
4. Христијана Стојановска
5. Матеј Талевски
6. АнаМарија Цветановска
7. Христијан Мечкаров
8. Михаил Ситковски
во истата група и по еден супервизор и 8 ученици од 4 основни училишта од Кавадарци, Дебар, Гостивар и Штип со мешан национален состав.  
2/5/19

Огласна табла

ОУ Елпида КарамандиРЕЗУЛТАТИ ОД ОПШТИНСКИОТ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ОД ОПШТИНА БИТОЛА


На општинскиот натпревар по физика кој се одржа на 2 Февруари 2019 година во ООУ „Елпида Караманди“ – Битола учество зедоа ученици од 8 и 9 одделение од шест основни училишта во општината. Благодарност до Директорката и останатите колеги за поддршката во организацијата . 
Резултатите кои учениците ги постигнаа се следните:
Дете правобранител

ОУ Елпида Караманди
Статијата е во изработка.

12/17/18

Откривање на биста на Елпида Караманди 1985 година

ОУ Елпида Караманди

Откривање на биста на Елпида Караманди 1985 година во дворот на училиштето.
Фотографии од архивата на НУ Завод и музеј Битола

12/16/18

Кадар

ОУ Елпида Караманди


АВГУСТ 1999г. 
АПРИЛ, 2002г.
2003г. 

Директор: 


 • м-р Татјана Дамчевска

ПРЕТХОДНО: 

 • м-р Емилија Николовска- Спировски
 • Виолета Ангеловска, В.Д. 
 • Илчо Белџигеровски 
 • Александар Николовски
 • Никола Спировски 

Помошник Директор: 

 • м-р Илија Василевски/ ilijavasilevski@gmail.com

Стручни соработници:


 • Сузана Стојчевска - педагог/ suzanastojchevska@gmail.com 
 • Марија Трајковски - психолог 
 • Ивона Гроздановска - библиотекарка
 • Илчо Белџигеровски - библиотекар  

ПРЕТХОДНО: 
 • м-р Илија Василевски - социјален работник
 • Илија Христовски, педагог
 • Марија Грибовска, библиотекарка
 • Лила Ангелевска, библиотекарка 

НАСТАВНИЦИ:

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА:

Македонски јазик:  


 • Маја Јанакиевска  
 • Сузана Петковска  
 • Искра Поповска  
 • Лилјана Стефановска 

ПРЕТХОДНО: 
 • Јосиф Куновски
 • Васко Алабаковски 
 • Стефан ХаџиАнтоновски

Математика:  


 • м-р Елена Аспровска- Божиновска 
 • Наташа Гаревска- Василевска  
 • Анета Ѓоргиева - Наумовски  
 • Михајло Ставревски 

ПРЕТХОДНО: 
 • Ита Видева 
 • Мери Јовановска
 • Стефан Џолгановски
 • Соња Велковска
 • м-р Татјана Дамчевска

Англиски јазик: 


 • Александра Јанкуловска  
 • Билјана Китановска  
 • Едита Трифунова- Кузевска  
 • Џенет Тасковска  
 • Искра Поповска 

ПРЕТХОДНО:
 • Марија Доневска

Германски јазик:  


 • Лилјана Димеска  
 • Билјана Митковска 

Француски јазик: 


 • Симона Зарков

Ликовно образование: 


 • Славица Марковска 

Музичко образование:  


 • Драган Микаровски 

ПРЕТХОДНО: 
 • Магдалена Никодиновска
 • Методи Гершанов

Природни науки:  


 • Лилјана Мирчева- e-mail pntehnika@gmail.com                                  
Линкови со наставни содржини, упатства и информации: 
1. https://prirodninauki-5.weebly.com/ - 5 одд.                    
2. https://prirodninauki-6.weebly.com/ - 6 одд.                                                                                   
3. https://drive.google.com/open?id=1YCwFn2jE7FaCYWXO0DQGwOA38pmxjiO3 

Техничко образование:  


 • Игор Стојанов 

ПРЕТХОДНО:
 • Милица Димчевска
 • Панде Цилев

Информатика/Програмирање:  


 • Сашко Гошевски 

ПРЕТХОДНО: 
 • Зоран Куновски- Шпанец
 • Гоце Белџигеровски 

Географија: 


 • Душко Швигир  
 • Тако Стојани 

ПРЕТХОДНО: 
 • Елена Митревска
 • Лука Карапетроски

Историја: 


 • Ирина Николовска  
 • Тако Стојани 

ПРЕТХОДНО: 
 • Петар Солаковски
 • Кире Ивановски
 • Душко Швигир
 • Снежана Коњановска 

Етика: 


 • м-р Пеце Трифуновски 

Граѓанско образование: 


 • Снежана Брзевска 
 • Тако Стојани 

Биологија/Хемија: 


 • Благој Ристевски  
 • Гордана Гошевска 

ПРЕТХОДНО: 
 • Билјана Трампевска

Физика/Иновации: 


 • Ана Стевановска- Илијовска

ПРЕТХОДНО: 
 • Загорка Гагачева

Етика во религиите: 


 • Златко Крстевски

Физичко и здравствено образование: 


 • Соња Белџигеровска  
 • Дона Димовска  
 • Иван Илиевски 

ПРЕТХОДНО: 
 • Лилјана Галовска
 • Илчо Белџигеровски

Јазик и култура на Власите: 


 • Вера Лековска 

Македонски јазик на учениците од другите заедници: 


 • Тефик Шабановски 

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА:


 • Весна Дамевска 
 • Марина Докулевска  
 • м-р Жанета Здравковска  
 • Иле Јовановски 
 • м-р Лилјана Јошевска  
 • д-р Фанче Јошевска  
 • Фетие Кораќ 
 • Маја Мицевска  
 • Мери Наумовска  
 • м-р Билјана Карапетроска- Мицковска 
 • Славица Начовска  
 • Гордана Угриновска
 • Магдалена Огненовска
 • Марија Станковска  
 • Јасмина Танчевска
 • Шукрие Бајрамовска 
 • Гордана Тасевска  
 • Елена Трајковска  
 • м-р Емилија Николовска- Спировски 

ПРЕТХОДНО:
 • Виолета Ангеловска
 • Марија Свидерска
 • Иванка Мирчевска 
 • Александра Марковска
 • Виолета Талевска 
 • Олгица Ташковска 
 • Пера Кочовска 
 • Милица Рајковска 
 • Десанка Димитровска 
 • Цветанка Козарева 
 • Данче Стојановска
 • Марија Велевска 
 • Кристина Кузмановска 
Администрација:
 • Наталија Балевска, правник
 • Соња Спасевска, благајник
 • Билјана Митевска, економ 
 • Лејла Најдевска, книговодител 
ПРЕТХОДНО:
 • Добрица Неделковска- правник
 • Љубица Петровска- благајник

Техничко - помошен персонал:

 • Љупчо Огненовски
 • Владе Врчковски 
 • Славе Бопковски 
 • Ѓултен Мехмедова
 • Јасмина Јосифовска
 • Елица Стојановска 
 • Игор Талевски 
 • Николче Јончевски 
 • Николчо Мицаковски 
 • Јасеми Раиф 
 • Елица Пројчевска 
 • Блага Гичевска 
 • Зоран Кирковски 
 • Севдет Мехмедов
ПРЕТХОДНО:
 • Ристе Секуловски
 • Велика Секуловска 
 • Цвета Дамчевска
 • Денка Стојчевска
 • Менка 
 • Велика Петковска
 • Менка  


Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib