О.У. Елпида Караманди Битола
ОУ "Елпида Караманди"- Битола е лоцирано
во МЗ "Васко Карангелевски";
Мисија
Создавање услови за квалитетна ефикасна и ефективна настава преку која учениците
ќе се здобијат со знаења и во иднина ќе ги користат во секојдневниот живот.
Визија
"Учењето,хармонијата и просперитетот на учениците "
од нашево училиште кон посветла иднина.

5/13/19

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА

ОУ Елпида Караманди
Во рамките на професионалната ориентација во ОУ,,Елпида Караманди“- Битола се спроведуваат повеќе активности:


  1. Анализа на успехот и поведението на учениците
  2. Учество во секции, проектни задачи и активности и сл. во текот на целото образование
  3. Лични карактеристики покажани на своите активности и постигања  
  4. Тест на професионалните интереси и професионални способности и особини на личноста
  5. Пресметка на бодовите од успехот, поведението и постигања од натпревари за запишување во средно училиште, заснована на Конкурсот за запишување во јавните средни училишта одобрен од Министерството за образование и наука (документот за пресметка симнете го и   
  6. Советувања за професионална ориентација
  7. Презентации од претставници од средни училишта и/или посети во средните училишта
  8. Средби со професионалци од различни области, практична презентација на професионалните способности и одговорности за одредена професија
  9. Други активност


Конкурс и пресметување на бодови: 
https://drive.google.com/open?id=1vpKe1XfKnHRPSRYEQMUbHUVFOXA1Ks0d4/30/19

ПРИРЕДБА ВО ПУ с. ЦАПАРИ- 2019

ОУ Елпида Караманди


ПО ПОВОД ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА 
ОУ,,ЕЛПИДА КАРАМАНДИ“- БИТОЛА, 
ПУ с. ЦАПАРИ ПОДГОТВИ ПРИРЕДБА 
НА КОЈА УЧЕСТВУВАА СИТЕ УЧЕНИЦИ СО РАЗЛИЧНИ ИЗВЕДБИ.ИМ ЧЕСТИТАМЕ НА ПОСВЕТЕНОСТА И 
УСПЕШНОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА 
УЧЕНИЧКИТЕ ПОСТИГАЊА 


Видео материјалот на овој линк: 
https://photos.app.goo.gl/xqqB6h6Mp4YEnpHj74/25/19

ПОЛАГАЊЕ ЦВЕЌЕ - 2019

ОУ Елпида Караманди

ПОЛАГАЊЕ НА ЦВЕЌЕ НА БИСТАТА НА 
ЕЛПИДА КАРАМАНДИ (1920 - 1942) ВО ГРАДСКИОТ ПАРК


ИСТОРИСКА СЕКЦИЈА 
ЧИТАЊЕ НА ПОЕЗИЈА ЗА ЕЛПИДА 
4/23/19

ДНЕВНО ПЛАНИРАЊЕ - Државно уредување на РМ (играње улоги)

ОУ Елпида Караманди
НАСТАВЕН ПРЕДМЕТ : ОПШТЕСТВО V одд.
НАСТАВНА ТЕМА: НАШАТА ТАТКОВИНА 
НАСТАВНА ЕДИНИЦА: ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ
НАСТАВНИК: ЖАНЕТА ЗДРАВКОВСКА Дневна подготовка на овој линк:

Презентација на овој линк:
https://drive.google.com/open?id=1HgxoV-zOoxi2E1OORdQncQoPvQAheNWu

НАЈДОБАР ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК

ОУ Елпида Караманди
Наставничката Гордана Угриновска од Основното училиште „Елпида Караманди“ е избрана меѓу најдобрите просветни работници во Македонија за учебната година 2017/18.
https://tera.mk/%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8/


4/22/19

УПИСИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020г.

ОУ Елпида Караманди
УПИС НА ПРВАЧИЊА 
ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020г. РОДИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ МОЖАТ ДА ДОБИЈАТ ПОДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ВОСПИТНО- ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ НА НАШАТА WEB  СТРАНИЦА КОЈА ПОСТОЈАНО СЕ НАДОПОЛНУВА, НА СОЦИЈАЛНИТЕ ИНТЕРНЕТ МРЕЖИ, КАКО И СО ЛИЧЕН КОНТАКТ СО ВРАБОТЕНИТЕ ВО УЧИЛИШТЕТО. 

БЛАГОДАРИМЕ НА ДОВЕРБАТА И ОДЛУКАТА ЗАЕДНО ДА ЈА ГРАДИМЕ ИДНИНАТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ!!!

4/20/19

ЕМИСИЈА ЅВОН НА МТВ- 2019

ОУ Елпида Караманди
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК БЕШЕ ПОВРЗАНО И СО УЧЕСТВОТО НА УЧЕНИЧКАТА ЕМИСИЈА ,,ЅВОН“ НА УЧЕНИЦИ ОД ОУ,,ЕЛПИДА КАРАМАНДИ“- БИТОЛА, ПОДГОТВЕНИ ОД СВОИТЕ НАСТАВНИЦИНАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ- 2019

ОУ Елпида Караманди

Наградени ученици во учебната 2018/19 година до трето тромесечие
(некои од наградените продолжуваат и понатаму)

СПИСОК НА ОВОЈ ЛИНК:  
https://drive.google.com/open?id=1-X084Y2RhMtedgoFNjmIiWG4hLwTKX-G
Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib