О.У. Елпида Караманди Битола
ОУ "Елпида Караманди"- Битола е лоцирано
во МЗ "Васко Карангелевски";
Мисија
Создавање услови за квалитетна ефикасна и ефективна настава преку која учениците
ќе се здобијат со знаења и во иднина ќе ги користат во секојдневниот живот.
Визија
"Учењето,хармонијата и просперитетот на учениците "
од нашево училиште кон посветла иднина.

8/6/19

СОРАБОТКА СО НВО ,,СФЕРА“- БИТОЛА

ОУ Елпида Караманди


Основното Училиште ,,Елпида Караманди” во соработка со Невладината Организација ,,Сфера од Битола и Европскиот Волонтерски Сервис одржа повеќемесечни интерактивни работилници со волонтерки од Естонија и Чешка за изработка на разни предмети и накит од рециклирани материјали и креативна трансформација на отпадот и негово повторно искористување во секојдневниот живот. Со помош на овие работилници придонесовме за развивање и поттикнување на креативноста кај учениците и ја зголемивме нивната еко-свест.  
Во продолжение го раскажуваме искуството на волонтерките:
The main activity during our voluntary job in Bitola which we enjoyed the most is definitely to organize workshops with kids at school. We haven’t had a previous working experience with elementary school age pupils, we are used to work with young adults mostly, so we didn’t know how they will accept the activities that we prepared for them or how they would like it. But so far so good. Every workshop there was a blast. It was so enjoyable and we gained so many skills through this experience. We are really happy and grateful. In general, we are really glad that we could work with the Elementary School ''Elpida Karamandi'' and we hope that there will be some further collaboration. Thank you so much!БЛАГОДАРНОСТ ДО НВО ,,СФЕРА“- БИТОЛА ЗА СОРАБОТКАТА!!!


Линк до другите прилози: 


6/10/19

УКЛО ЗА ЗАЕДНИЦАТА- ЗАВРШЕН НАСТАН

ОУ Елпида КарамандиФокусот на проектот беше проектен менаџмент и унапредување на сообраќајните алтернативи во основните училишта Елпида Караманди во Битола и Кире Гаврилоски-Јане во Прилеп, а текот на активностите и ефектите беше според пристапот "MultiCreation", дизајниран од професори на Економскиот Факултет Прилеп.​ 

Агендата ја заокружуваме со обука за претприемништво и социјално претприемништво со експертите од Consulting Balkan. Проектот е реализиран во соработка со Western Balkans Alumni Association, асоцијација поддржана од Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture на Европската Комисија.

Со ова крунисуваме академска година во која студентите на двата факултети на УКЛО, водени и координирани од своите професори соработуваа, креираа, учеа и придонесуваа за бизнисите и заедницата на иновативен, но и потврдено ефективен начин во кој сите заедно создаваме нова вредност кон подобро. 


Настанот се случува во Економскиот Факултет Прилеп, на 8ми Јуни (Сабота) 2019 година, со почеток во 8.30 часот. 
Повеќе детали за сите активности во проектот можете да најдете на следниот портал:
ЛИНК ОД ПЕСНАТА НА ПРОЕКТОТ:

5/30/19

УЧЕНИК ПЕТАР ЖИВКОВИЌ ОД 8 ОДД.

ОУ Елпида КарамандиПокрај континуиран одличен успех, ученикот е активен и во други области:

-       Учесник во Интеркултурната размена во Троген, Швајцарија во 2017г. заедно со еден наставник и седум други ученици од Училиштето, каде сите активности се одвиваа на англиски јазик.
-       Има десетици свои стихотворби
-       Учествувал како актер во театарски претстави на Театарската школа- ,,Бабец“
-       Има интерес и способности за ликовно изразување


-       Често пати го користи велосипедот за разни потреби
-    Други интереси и големо љубопитство за откривање и учење на нови сознанија и искуства. 

Не троши многу време за сите овие обврски, па има доволно слободно време за да биде со другарите и другарките. 
5/13/19

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА

ОУ Елпида Караманди
Во рамките на професионалната ориентација во ОУ,,Елпида Караманди“- Битола се спроведуваат повеќе активности:


  1. Анализа на успехот и поведението на учениците
  2. Учество во секции, проектни задачи и активности и сл. во текот на целото образование
  3. Лични карактеристики покажани на своите активности и постигања  
  4. Тест на професионалните интереси и професионални способности и особини на личноста
  5. Пресметка на бодовите од успехот, поведението и постигања од натпревари за запишување во средно училиште, заснована на Конкурсот за запишување во јавните средни училишта одобрен од Министерството за образование и наука (документот за пресметка симнете го и   
  6. Советувања за професионална ориентација
  7. Презентации од претставници од средни училишта и/или посети во средните училишта
  8. Средби со професионалци од различни области, практична презентација на професионалните способности и одговорности за одредена професија
  9. Други активност


Конкурс и пресметување на бодови: 
https://drive.google.com/open?id=1vpKe1XfKnHRPSRYEQMUbHUVFOXA1Ks0d4/30/19

ПРИРЕДБА ВО ПУ с. ЦАПАРИ- 2019

ОУ Елпида Караманди


ПО ПОВОД ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА 
ОУ,,ЕЛПИДА КАРАМАНДИ“- БИТОЛА, 
ПУ с. ЦАПАРИ ПОДГОТВИ ПРИРЕДБА 
НА КОЈА УЧЕСТВУВАА СИТЕ УЧЕНИЦИ СО РАЗЛИЧНИ ИЗВЕДБИ.ИМ ЧЕСТИТАМЕ НА ПОСВЕТЕНОСТА И 
УСПЕШНОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА 
УЧЕНИЧКИТЕ ПОСТИГАЊА 


Видео материјалот на овој линк: 
https://photos.app.goo.gl/xqqB6h6Mp4YEnpHj74/25/19

ПОЛАГАЊЕ ЦВЕЌЕ - 2019

ОУ Елпида Караманди

ПОЛАГАЊЕ НА ЦВЕЌЕ НА БИСТАТА НА 
ЕЛПИДА КАРАМАНДИ (1920 - 1942) ВО ГРАДСКИОТ ПАРК


ИСТОРИСКА СЕКЦИЈА 
ЧИТАЊЕ НА ПОЕЗИЈА ЗА ЕЛПИДА 
4/23/19

ДНЕВНО ПЛАНИРАЊЕ - Државно уредување на РМ (играње улоги)

ОУ Елпида Караманди
НАСТАВЕН ПРЕДМЕТ : ОПШТЕСТВО V одд.
НАСТАВНА ТЕМА: НАШАТА ТАТКОВИНА 
НАСТАВНА ЕДИНИЦА: ДРЖАВНО УРЕДУВАЊЕ
НАСТАВНИК: ЖАНЕТА ЗДРАВКОВСКА Дневна подготовка на овој линк:

Презентација на овој линк:
https://drive.google.com/open?id=1HgxoV-zOoxi2E1OORdQncQoPvQAheNWu

НАЈДОБАР ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК

ОУ Елпида Караманди
Наставничката Гордана Угриновска од Основното училиште „Елпида Караманди“ е избрана меѓу најдобрите просветни работници во Македонија за учебната година 2017/18.
https://tera.mk/%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8/


4/22/19

УПИСИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020г.

ОУ Елпида Караманди
УПИС НА ПРВАЧИЊА 
ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020г. РОДИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ МОЖАТ ДА ДОБИЈАТ ПОДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ВОСПИТНО- ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ НА НАШАТА WEB  СТРАНИЦА КОЈА ПОСТОЈАНО СЕ НАДОПОЛНУВА, НА СОЦИЈАЛНИТЕ ИНТЕРНЕТ МРЕЖИ, КАКО И СО ЛИЧЕН КОНТАКТ СО ВРАБОТЕНИТЕ ВО УЧИЛИШТЕТО. 

БЛАГОДАРИМЕ НА ДОВЕРБАТА И ОДЛУКАТА ЗАЕДНО ДА ЈА ГРАДИМЕ ИДНИНАТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ!!!

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib