2/6/19

Интеркултурна размена во Троген, Швајцарија

ОУ Елпида Караманди
                


Во рамките на проектот ,,Имплементација на Конвенцијата за правата на децата во образованието во Македонија“ се реализираа и:

ПРОЕКТИ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ДЕТСКОТО СЕЛО ПЕСТАЛОЦИ (ТРОГЕН)- ШВАЈЦАРИЈА

2014г. Учесници: 
Супервизор м-р Илија Василевски со учениците: 
1. Марјан Трајчевски
2. Анастасија Бабовска- Баба
3. Адела Асани
4. Сара Јовчевска
5. Кристијан Саламовски
6. Николина Стојкова
7. Анастасија Натева
8. Михаил Силјановски
во истата група и по еден супервизор и 8 ученици од 4 основни училишта од Струга, Охрид, Гостивар и Штип со мешан национален состав.  
https://drive.google.com/open?id=1abjnNwk--AY1O_s2CumhNpJ3dgDs-C4x 


2015г. 
Супервизор Искра Поповска со учениците:
1. Јана Андреевска
2. Миа Дарковска
3. Сара Петровска
4. Симона маурдевска
5. Андреа Коруновска
6. Давид Петровски
7. Данило Прелевиќ
во истата група и по еден супервизор и 8 ученици од 4 основни училишта од Струга, Охрид, Гостивар и Штип со мешан национален состав.  

2016г. 
Супервизор Гордана Угриновска со учениците:
1. Јован Бабовски 
2. Кристина Ивановска 
3. Едис Муратовски 
4. Габриела Ристевска 
5. Марија Марковска 
6. Зорица Пешиќ 
7. Македонка Размовска 
8. Теодора Трајковска
во истата група и по еден супервизор и 8 ученици од 4 основни училишта од Струга, Охрид, Гостивар и Штип со мешан национален состав.  
https://drive.google.com/open?id=1NGwLABxAAjkckQ7LlLXJ7MhQtqICvk2a 


2017г. 
Супервизор Славица Маркоска со учениците:
1. Петар Живковиќ
2. Сара Рујановска
3. Сања Цветковска
4. Виктор Лозановски
5. Петар Илиев
6. Моника Балева
7. Бојана Ѓоршевска
8. Михајло Силјановски
во истата група и по еден супервизор и 8 ученици од 4 основни училишта од Прилеп, Охрид, Гостивар и Штип со мешан национален состав.  
https://drive.google.com/open?id=1FIkYwTMcgpX3sWo_g6yHqFiz-duUHvPd 


2018г.  
Супервизор м-р Пеце Трифуновски со учениците:
1. Бојан Јошевски
2. Ивана Парговска
3. Никола Божиновски
4. Христијана Стојановска
5. Матеј Талевски
6. АнаМарија Цветановска
7. Христијан Мечкаров
8. Михаил Ситковски
во истата група и по еден супервизор и 8 ученици од 4 основни училишта од Кавадарци, Дебар, Гостивар и Штип со мешан национален состав.  
0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib