4/1/18

Информации од јавен карактер

ОУ Елпида Караманди

Самоевалуација

 

Самоевалуација 2022-2024

Самоевалуација 2020-2022

Самоевалуација 2018-2020

 

 

Годишна програма


Годишна програма 2023 - 2024

Годишна програма 2022 - 2023

Годишна програма 2021 - 2022

Годишна програма 2020 - 2021

 

 

Годишен извештај


Годишен извештај 2022 - 2023

Годишен извештај 2021 - 2022

Годишен извештај 2020 - 2021

 

 

Развојна програма

 

Развојна програма 2023-2026

 

 

Податоци од јавен карактер

 

Годишен извештај од јавен карактер 2023

Годишен извештај од јавен карактер 2022

Годишен извештај од јавен карактер 2021

Годишен извештај од јавен карактер 2020Правилници

 

Интерна процедура за спроведување на постапките за јавни набавкиПлан за јавни набавки

 

План за јавни набавки 2024

План за јавни набавки 2023

План за јавни набавки 2022

План за јавни набавки 2021

План за јавни набавки 2020

План за јавни набавки 2019  Годишна завршна сметка


Годишна завршна сметка 2023

Годишна завршна сметка 2022

Годишна завршна сметка 2021

Годишна завршна сметка 2020

Годишна завршна сметка 2019Годишен план за спречување на корупцијата


Годишен план за спречување на корупцијата - 2023

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib