6/7/21

Промоција на печатено издание на училишен весник "Бисера"

ОУ Елпида Караманди

Промоција на печатено издание на училишен весник "Бисера" со креативни литературни и ликовни творби на тема "Обои го детското срце" за реновирање и опремување на "Инклузивна училница за уметност" - 2 дел од Fund raising активностите од проектот Отворете ги прозорците, поддржано од фондацијата Песталоци

За да го видите весникот Бисера кликнете на овој текст.

 0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib