9/5/23

Слободни изборни предмети за учебната 2023 2024 година

ОУ Елпида Караманди

 Слободни изборни предмети за учебната 2023 2024 година

1. Техничко цртање и дизајн
2. Креирање со хартија
3. Моделарство, креативни идеи - направи сам
4. Етика на религии
5. Мултикултурни работилници
6. Сликање, цртање, вајарство
7. Програмирање со Микробит
8. Театарски работилници

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib