3/21/19

Учество на ученици од ОУ Елпида Караманди на Првиот екофестивал - НУ Народен театар - Битола

ОУ Елпида Караманди
Драмски изведби на нашите ученици на Првиот екофестивал по повод одбележувањето на Месецот на екологијата во НУ Народен театар - Битола.


0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib