3/21/19

Унапредување на сообраќајната култура и превентивно делување кај децата како учесници во сообраќајот

ОУ Елпида Караманди

На 21.03.2019 во просториите на ОУ "Трифун Пановски" во соработка со СВР Битола и Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се одржа кратка презентација на која учествуваа ученици од О.У. Елпида Караманди.
Цели: унапредување на сообраќајната култура и превентивно делување кај децата како учесници во сообраќајот.
Ваквите активности ќе продолжат и понатаму, членовите на училишната сообраќајна единица соодветно ќе ги пренесат сите корисни информации на своите соученици.

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib