4/30/19

ПРИРЕДБА ВО ПУ с. ЦАПАРИ- 2019

ОУ Елпида Караманди


ПО ПОВОД ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА 
ОУ,,ЕЛПИДА КАРАМАНДИ“- БИТОЛА, 
ПУ с. ЦАПАРИ ПОДГОТВИ ПРИРЕДБА 
НА КОЈА УЧЕСТВУВАА СИТЕ УЧЕНИЦИ СО РАЗЛИЧНИ ИЗВЕДБИ.ИМ ЧЕСТИТАМЕ НА ПОСВЕТЕНОСТА И 
УСПЕШНОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА 
УЧЕНИЧКИТЕ ПОСТИГАЊА 


Видео материјалот на овој линк: 
https://photos.app.goo.gl/xqqB6h6Mp4YEnpHj70 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib