9/13/19

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ОУ Елпида Караманди

И З В Е С Т У В А Њ Е 
ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА ПАРИЧНИ ПРАВА ОД ДЕТСКА ЗАШТИТА
- ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ 



0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib