2/18/20

ПРОЕКТОТ ЗАПОЧНА! ТЕХНОЛОШКИ ЗАЈАКНЕТО УЧИЛИШТЕ БИТОЛА 17 – 21 ФЕВРУАРИ 2020

ОУ Елпида Караманди
Одкако на ОУ ,Елпида Караманди’-Битола му е одобрен проектот со наслов: ТЕХНОЛОШКИ ЗАЈАКНЕТО УЧИЛИШТЕ од Ерасмус + програмата КА 229, програма за соработка за иновации и размена на добри практики, се подготвувавме за пречек на нашите гости кои со нетрпени ги чекаме да им покажеме како нашето училиште се унапредува со цел, подобрување на наставата со помош на нова технологија односно употреба на MIMIO TEACH и смарт табла при часовите во наставата на нашето училиште. Размената започна денес кога пристигнаа нашите гости со нивните ученици од Полска, Шпанија и Турција. За време на претстојните 5 дена, ќе го споделиме нашето искуство со употреба на новата технологија преку работилници и активности за подобрување на наставата со MIMIO TEACH како и подобро меѓусебно запознавање со цел понатамошно разменување на искуства и идеи. Сите инволвирани партнери во овој проект ќе се стекнат со знаење за употребата на MIMIO TEACH на часовите каде учениците ќе ја имаат најголемата придобивка.
 
THE PROJECT HAS STARTED
TECHNOLOGICAL ENHANCED PRIMARY SCHOOL
BITOLA 17 – 21 FEBRUARY 2020
Since our Erasmus + project has been approved of in our PS ‘Elpida Karamandi’-Bitola, we have been preparing to await and host our guests and eagerly share our experience on how our school has become technologically enhanced by using MIMIO TEACH and smart boards in our lessons. The first meeting was today when our guests arrived with their students from Poland, Spain and Turkey. During the next 5 days, we will share our experience through workshops and activities on improving lessons and teaching with the help of MIMIO TEACH as well as getting to know one another with the aim to continue sharing ideas and experiences. All involved partners in this project will acquire knowledge on how to successfully use MIMIO TEACH in lessons where students will mostly benefit from.

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib