11/4/20

4 Ноември, петто в одделение, 2020

ОУ Елпида Караманди

Да се слави слободата е исто што и да се слави животот. Да се живее животот со целата своја достоинственост е да се почитува минатото и да се има одговорност кон иднината. 4 Ноември е ден на радоста на нашиот град кој оваа година се прославува во поразлични услови, но тоа не значи дека нашата среќа која ја споделуваме со него е помала. Овој литературно-музички рецитал изведен од страна на учениците од петто в одделение при ОУ„Елпида Караманди“ Битола е во чест на роденденот на Битола кој го посветуваме на Елпида Караманди и Стив Наумов по повод 100 годишнината од нивното раѓање.

 


 

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib