4/27/23

Соопштение за упис на првачиња

ОУ Елпида Караманди

ООУ „Елпида Караманди“ – Битола врши упис на
ученици во I одделение во периодот од 02 – 31.05. 2023
год.

Потребни документи и услови за упис:

- Задолжително присуство на детето;
- Извод од матична книга на родени (родени во 2017
год. и Јануари 2018 год.);
- Потврда за редовно извршена имунизација;
- Потврда од извршен офталмолошки преглед;
- Потврда од извршен стоматолошки преглед;
- Лична карта од присутниот родител.

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib