5/30/19

УЧЕНИК ПЕТАР ЖИВКОВИЌ ОД 8 ОДД.

ОУ Елпида КарамандиПокрај континуиран одличен успех, ученикот е активен и во други области:

-       Учесник во Интеркултурната размена во Троген, Швајцарија во 2017г. заедно со еден наставник и седум други ученици од Училиштето, каде сите активности се одвиваа на англиски јазик.
-       Има десетици свои стихотворби
-       Учествувал како актер во театарски претстави на Театарската школа- ,,Бабец“
-       Има интерес и способности за ликовно изразување


-       Често пати го користи велосипедот за разни потреби
-    Други интереси и големо љубопитство за откривање и учење на нови сознанија и искуства. 

Не троши многу време за сите овие обврски, па има доволно слободно време за да биде со другарите и другарките. 
0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib