6/10/19

УКЛО ЗА ЗАЕДНИЦАТА- ЗАВРШЕН НАСТАН

ОУ Елпида КарамандиФокусот на проектот беше проектен менаџмент и унапредување на сообраќајните алтернативи во основните училишта Елпида Караманди во Битола и Кире Гаврилоски-Јане во Прилеп, а текот на активностите и ефектите беше според пристапот "MultiCreation", дизајниран од професори на Економскиот Факултет Прилеп.​ 

Агендата ја заокружуваме со обука за претприемништво и социјално претприемништво со експертите од Consulting Balkan. Проектот е реализиран во соработка со Western Balkans Alumni Association, асоцијација поддржана од Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture на Европската Комисија.

Со ова крунисуваме академска година во која студентите на двата факултети на УКЛО, водени и координирани од своите професори соработуваа, креираа, учеа и придонесуваа за бизнисите и заедницата на иновативен, но и потврдено ефективен начин во кој сите заедно создаваме нова вредност кон подобро. 


Настанот се случува во Економскиот Факултет Прилеп, на 8ми Јуни (Сабота) 2019 година, со почеток во 8.30 часот. 
Повеќе детали за сите активности во проектот можете да најдете на следниот портал:
ЛИНК ОД ПЕСНАТА НА ПРОЕКТОТ:

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib