8/6/19

СОРАБОТКА СО НВО ,,СФЕРА“- БИТОЛА

ОУ Елпида Караманди


Основното Училиште ,,Елпида Караманди” во соработка со Невладината Организација ,,Сфера од Битола и Европскиот Волонтерски Сервис одржа повеќемесечни интерактивни работилници со волонтерки од Естонија и Чешка за изработка на разни предмети и накит од рециклирани материјали и креативна трансформација на отпадот и негово повторно искористување во секојдневниот живот. Со помош на овие работилници придонесовме за развивање и поттикнување на креативноста кај учениците и ја зголемивме нивната еко-свест.  
Во продолжение го раскажуваме искуството на волонтерките:
The main activity during our voluntary job in Bitola which we enjoyed the most is definitely to organize workshops with kids at school. We haven’t had a previous working experience with elementary school age pupils, we are used to work with young adults mostly, so we didn’t know how they will accept the activities that we prepared for them or how they would like it. But so far so good. Every workshop there was a blast. It was so enjoyable and we gained so many skills through this experience. We are really happy and grateful. In general, we are really glad that we could work with the Elementary School ''Elpida Karamandi'' and we hope that there will be some further collaboration. Thank you so much!БЛАГОДАРНОСТ ДО НВО ,,СФЕРА“- БИТОЛА ЗА СОРАБОТКАТА!!!


Линк до другите прилози: 


0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib