10/25/19

УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ

ОУ Елпида Караманди
За успешна инклузија на деца со посебни образовни потреби треба да се придржуваме до насоките на Министерството за образование и наука, Водичот за инклузивните тимови и други официјални документи.


Повеќе на следниот линк: 

https://drive.google.com/open?id=1pGf-iWfe8yu4gKf_GRx3GbRox7lENRdR

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib