11/6/19

Реализацијата на ГЛОБАЛНИОТ ЧАС со VII Б: Создавање детство од иднината: За секое дете, сите права!

ОУ Елпида Караманди
Со изработки од часот  се пријавивме и да бидеме дел од натпреварот поддржан од ЕУ и УНИЦЕФ за одбележување на 30-годишнината од Конвенцијата за правата на детето.

     

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib