11/30/19

Уште една голема акција во ОУ„Елпида Караманди“ Битола

ОУ Елпида Караманди
Денес се организира голема работна акција организирана во училиштето по предлог на Совет на родители
Вклучени беа родители, баби и дедовци, вработени, ученици од најмали до најголеми, ...се со цел уредување на училиштето,  да направиме попријатна средина за учење и работа...
Се чистеше дворот и околината на училиштето...
Се уредуваше внатрешниот двор...
Се бојадисуваа надворешни ѕидови...
Се црташе мурал во училиштето...
Се уредуваа и чистеа училници,  се менуваше осветлувањето во училници...
Училишната заедница ги испишуваше правата и обврските на учениците...

Голема благодарност до сите што учествуваа во големата работна акција...

               


Уредување на внатрешен двор
  


Бојадисување на надворешни ѕидови и цртање на мурал
               


Oд активностите на Ученичката заедница
             


Се уредуваа училници, менување на осветлување, чистење...
         


Продолжуваме на 14 Декември...

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib