11/13/19

Посета на филтерницата за вода во с.Дихово

ОУ Елпида Караманди
На 13.11.2019г , благодарение на ЈП Водовод имавме можност со ученици од шесто одделение , наставник Лилјана Мирчева, и со ученици од  седмо одделение, наставник Гордана Гошевска, да ја посетиме филтерницата за вода во с.Дихово при што учениците се здобија со претстава за начинот на третирање на водата за да истата биде чиста и безбедна за пиење. Посетата беше планирана на ниво на стручен актив во рамки на слободни ученички активности по природните науки.
   

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib