12/10/20

Соработката со НО ЕРЦ-Соработка продолжува

ОУ Елпида Караманди

    Соработката на ОУ ,Елпида Караманди-Битола и НО ЕРЦ-Соработка од Битола продолжува и оваа учебна година на тема 'Мултикултурно општество' со волонтерката Бушра Еркан од Турција. За време на месеците ноември и декември секоја среда се одржуваа онлајн работилници, дискусии и дебати за учениците од V до IX одделение каде учениците активно учествуваа и придонесуваа со свои искуства и идеи, збогатувајќи и проширувајќи го познавањето на англискиот јазик како и стекнување на нови знаење од разновидни области.

 


0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib